طرح رويش اميد

با توجه به بند ۴ سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقاء پویائی و بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری و با عنایت به اینکه توسعه جمعیت، مساله ­ای بنیادین در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی آینده می‌باشد حل مشکلات و موانع رشد جمعیتی از جمله حل مشکل ناباروری می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش نرخ رشد جمعیت ایفاء نماید و آینده ­ای روشن را برای کشور جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

در راستای تحقق اهداف مذکور موسسه خدمات درمانی بسیجیان طرح رویش امید (حمایت از زوج های نابارور بسیجی) را با هدف توسعه دسترسی همه افراد جامعه هدف به خدمات درمان ناباروری در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن ارتقاء سلامت زوجین سایر ابعاد سلامت آنان مانند ابعاد اجتماعی، روانی و معنوی خانواده نیز ارتقاء یابد.

دانلود جدول تعهدات، ضوابط و شرایط طرح رویش امید در سال ۱۴۰۲

مدارک مورد نیاز

۱- کپی کارت ملی سرپرست و افراد تحت تکفل

۲- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل

۳- گواهی سابقه عضویت در بسیج با قید متن ذیل: ” این گواهی به درخواست متقاضی مبنی بر دریافت خدمات طرح رویش امید صادر می گردد “

۴- پرینت شبا شماره حساب بانکی

۵- کپی صفحه اول دفترچه بیمه سرپرست و افراد تحت تکفل

۶ـ معرفی نامه پزشک متخصص ناباروری مبنی بر تایید ناباروری

>>> ثبت نام طرح رویش امید <<<