• بیمه تامین اجتماعی

  بیمه تامین اجتماعی

  از مهمترین مزیت های بیمه تأمین اجتماعی موسسه، پرداخت حق سرانه کمتر نسبت به بیمه های اختیاری می باشد.

 • بیمه تکمیل درمان

  بیمه تکمیل درمان

  مشمولین دریافت خدمت بیمه تکمیل درمان؛ کلیه بسیجیان (عادی/فعال)، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان و خانواده محترم ایشان با ارائه گواهی نامه یا کارت شناسایی (بسیج) معتبر.

 • طرح رویش امید

  طرح رویش امید

  این طرح به منظور حمایت از زوج های نابارور بسیجی و با هدف توسعه دسترسی همه افراد جامعه به خدمات درمان ناباروری ضمن ارتقاء سلامت زوجین، سایر ابعاد سلامت خانواده را ارتقاء خواهد داد.

 • بیمه عمر و حوادث

  بیمه عمر و حوادث

  جبران خسارت ناشی از بروز حوادث (نقص عضو و از کارافتادگی) و خطر فوت اقدام به ارائه خدمت بیمه تکمیل درمان و عمر وحوادث و آتش سوزی.

 • بیمه آتش سوزی و خسارت منازل مسکونی

  بیمه آتش سوزی و خسارت منازل مسکونی

  جبران خسارت ناشی از بروز حوادث (نقص عضو و از کارافتادگی) و خطر فوت اقدام به ارائه خدمت بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث و آتش سوزی به جامعه هدف

 • طرح بشیر سلامت

  طرح بشیر سلامت

  ارائه خدمات تخفیفی در مراکز درمانی موسسه.

 • طرح یاسر

  طرح یاسر

  هم افزایی درمانگاههای بسیج با گروههای پزشکی جهادی در مناطق محروم حاشیه شهر با سیستم از راه دور.