بيمه تكميل درمان

موسسه خدمات درمانی بسیجیان در راستای مأموریت خود مبنی بر خدمت رسانی به جامعه گرانقدر بسیجی و با هدف کاهش سهم بسیجی از هزینه های درمان، کمک به کاهش اثرات روحی و روانی بیماری بسیجیان و همچنین جبران خسارت ناشی از بروز حوادث (نقص عضو و از کارافتادگی) و خطر فوت اقدام به ارائه خدمت بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث و آتش سوزی به جامعه هدف نموده است.

دانلود جدول تعهدات بیمه ای سال ۱۴۰۲ - طرح طلایی

دانلود جدول تعهدات بیمه ای سال ۱۴۰۲ - طرح نقره ای

دانلود جدول حق سرانه بیمه تکمیل درمان سال ۱۴۰۲ - طرح نقره ای و طلایی

مشمولین دریافت بيمه تكميل درمان

کلیه بسیجیان (عادی/فعال)، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان و خانواده محترم ایشان با ارائه گواهی نامه یا کارت شناسایی (بسیج) معتبر

>>> ثبت نام بیمه تکمیلی <<<

>>> ویرایش مدارک بیمه ای <<<