طرح بشیر سلامت

با توجه به نیاز مبرم جامعه هدف (بسیجیان گرانقدر) جهت بهره مندی از خدمات مراکز درمانی وابسته و طرف قرارداد موسسه خدمات درمانی بسیجیان با صرف کمترین زمان و هزینه و تکریم جامعه معزز بسیجی طرحی تحت عنوان طرح بشیر سلامت توسط موسسه اجرا گردید.

مدارک مورد نیاز

۱- کپی کارت ملی سرپرست و افراد تحت تکفل

۲- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل

۳- گواهی سابقه عضویت در بسیج با قید متن ذیل: ” این گواهی به درخواست متقاضی مبنی بر دریافت خدمات طرح بشیر سلامت صادر می گردد “

>>> ثبت نام طرح بشیر سلامت <<<

>>> استعلام طرح بشیر سلامت <<<

>>> ویرایش مدارک بیمه ای <<<